nadzor header pozadina

MOBILNO OBEZBEĐENJE

Mobilno obezbeđenje je vid fizičkog obezbeđenja koje se obavlja motorizovanim patrolama

Mobilno obezbeđenje obuhvata tri osnovne usluge:

*Patrola

*Interventni tim

*Pratnja

PATROLA:

Usluga patrole se sprovodi prema unapred usaglašenim procedurama. Direktor sektora bezbednosti, zadaje radne I zadatke I prioritne tačke, kao i obaveze tima za patroliranje po predhodno definisanim rutama. Patrola podrazumeva: Obilazak unapred definisanih objekata i parametara, Bezbedonosna provera parametara i unutrašnjosti obezbeđenih objekata, Kontrolni obilasci objekata gde se nalazi fizičko obezbeđenje, Zaključavanje/otključavanje obezbeđenih objekata, Izveštaj o ugroženim požarnim izlazima, izveštaj o oštećenim bezbedonosnim uređajima, bravama ogradama i sl.

INTERVENTNI TIM:

Interventnom timu direktne instrukcije za intervenciju upućuje radnik obezbeđenja iz Operativnog centra,koji je obučen da proceni trenutni rizik na samom objektu,i izda instrukcije koje smatraju "prvim prioritetom".

Interventni tim:Daje podršku na terenu, proveru okoline objekta nakon prijema alarmnog sistema ili zahteva operativnog centra, Provera unutrašnjosti objekta nakon prijema dojave, Obezbeđenje objekta nakon incidenta sa ciljem zaštite dokaza do dolaska ovlašćenih lica (policije) u skladu sa procedurama I zakona privatnog obezbedjenja.

PRATNjA:

Se smatra fizičkim mobilnim obezbedjenjem svih pokretnih štićenih lica ili vrednosti. U skladu sa zakonom o privatnom obezbedjenju LF1.