nadzor header pozadina

Dobrodošli u Nadzor Obezbeđenje

Vaša sigurnost je naša briga!

O nama

Nadzor obezbedjenje licencirana (Lf1) mlada firma, osnovana 2015 godine koju su formirali iskusni izvršioci sa dugogodišnjim iskustvom u sektoru privatne bezbednosti, kao i iskusna lica u penziji iz sektora MUP-a i VS. Time je sastavljen i konslolidovan idealan tim u sveri bezbednosti. NADZOR je Srpska firma sa čistim domaćim kapitalom. Plan firme je da se svojim profesionalnim radom, delovanjem i lojalnošću istakne na domaćem tržištu. Svi vaši problemi vezani za očuvanje imovine i sprovođenje politike bezbednosti, kontrole pristupa na samom nivou firme su naša briga, koja će uvek biti na najvišem nivou u skladu sa zakonom sprovedenim na delu uz pomoć izvršioca bezbednosti koji ispunjavaju zakonske regulative za izvršenje takvih poslova i zadataka.

Fizičko obezbeđenje

Fizičko obezbeđenje je u januaru 2017 godine dobilo svoju namenu,stupanjem na snagu zakona o privatnom obezbedjenju.Svi radnici na takvim poslovima moraju biti adekvatno obučeni, kao i da isti polažu stručni ispit (fizički i teoretski) pred komisijom MUP-a.

Mobilno obezbeđenje

Mobilno obezbedjenje je motorizovano spremno za brzo reagovanje, ili fizičko obezbedjenje,koje ima zadatak da zaštiti kako objekat tako imovinu i ljudstvo koji se koji se štite od ugrožavanja beybednosti trećih lica tj. lica koja nemaju pravo pristupa štićenom objektu i sl.

Vip obezbeđenje

Za takvim angažovanjem uglavnom imaju potrebu VIP ličnosti koja posećuju našu zemlju radi održavanja koncerata,snimanje filmova i slično. Izvršioci na takvim zadatcima imaju znanje, veštine, licence, borilačke sposobnosti za zaštitu lica,fizičkim putem u skladu sa zakonom, tj. da su u svakom momentu budu spremni da odbiju napad istim intezitetom na koji je izvršen napad, što je u skladu sa zakonom.